Uncategorized

ניוזלטר מספר 3

ניוזלטר מס' 3 – שאלות ותשובות בנושא הרפורמה להלן שורה של שאלות שנשאלתי בעת האחרונה בעניין הרפורמה במיסוי דירות מגורים במסגרת פגישות יעוץ שקיימתי וערבי העיון. כמובן התשובות הינן לפי מיטב הבנתי ודעתי בלבד ואינן מחייבות את רשות המיסים. שאלה: האם הדרישה של החזקה בת 18 חודשים לצורך שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(2) נכנסת לתוקף …

ניוזלטר מספר 3 Read More »

ניוזלטר מספר 2

מעבירים דירה במתנה עד לתום חודש זה – מדוע? החוק החדש אשר הינו בתחולה החל מינואר 2014, מיטיב עם בעל דירה יחידה. רק בעל דירה יחידה יוכל לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה. מאידך, בעל יותר מדירה אחת  יוכל ליהנות מחישוב מס שבח מקל ביחס לשתי דירות בלבד וזאת בתקופת המעבר שנקבעה בחוק לשנים …

ניוזלטר מספר 2 Read More »

ניוזלטר מספר 1

מבזק מס' 1 – היערכות לרפורמה ביום 30.7.2013  יקיים משרדנו ערב עיון ( שלישי במספר!) תחת הכותרת– "הרפורמה בתחום מיסוי דירות מגורים לאור חוק ההסדרים". במהלך ערב העיון יעבור הח"מ על 60 שקפים הכוללים את החקיקה החדשה, תכנוני מס חדשים והערכות נדרשת. המגיב בערב העיון יהיה עו"ד שי אהרונוביץ מנהל תחום שומת מקרקעין ברשות המסים …

ניוזלטר מספר 1 Read More »

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן