מבזק מס' 1 – היערכות לרפורמה

ביום 30.7.2013  יקיים משרדנו ערב עיון ( שלישי במספר!) תחת הכותרת– "הרפורמה בתחום מיסוי דירות מגורים לאור חוק ההסדרים". במהלך ערב העיון יעבור הח"מ על 60 שקפים הכוללים את החקיקה החדשה, תכנוני מס חדשים והערכות נדרשת. המגיב בערב העיון יהיה עו"ד שי אהרונוביץ מנהל תחום שומת מקרקעין ברשות המסים לתוכנית המלאה לחץ כאן. מומלץ לבעלי דירות מגורים, יזמים, עורכי דין, מתווכים. נותרו מקומות אחרונים!

מבזק מס' 2 – פרשנות חדשה לסעיף ישן

סעיף 28(ח) לפקודת מס הכנסה קובע כך: "הפסד שהיה לאדם מהשכרת בניין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות". פקיד השומה סבור היה במשך שנים כי כאשר יש הפסד מהשכרת בנין בשנה מסוימת ניתן לקזזו אך ורק מההכנסה מאותו בנין בשנים הבאות ( מדמי שכירות או שבח מקרקעין בעת המכירה). ביהמ"ש המחוזי קבע לאחרונה (עמ"ה 1094/08) כי יש לפרש את הסעיף באופן שבו בשנה השוטפת ניתן לקזז את ההפסד השוטף מהבניין הספציפי כנגד הכנסות דמ"ש מנכסים אחרים. אם נותר עדיין הפסד הרי ניתן לקזזו בשנים הבאות אך ורק כנגד אותו בנין.

מבזק מס' 3 – הקלות במס רכישה

סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע שיעור מס רכישה מופחת בעת רכישת זכות במקרקעין בדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש, כהגדרתה שם. הוראת ביצוע מס' 3/2013 אשר פורסמה ממש לאחרונה מפרטת מקרים מיוחדים שגם בהם תיחשב הדירה הנרכשת כ"דירה יחידה" לצורך מס רכישה. למעשה בהוראה זו מביאה רשות המסים את עמדתה אשר למיטב ידעתי וניסיוני הפכה זה מכבר לפרקטיקה מקובלת והכל  כדלקמן:

1. רוכש שאין לו דירת מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת – בנסיבות אלה הרוכש מספר דירות בו זמנית יהא זכאי להקלה הקבועה במס הרכישה לדירה יחידה לגבי דירה אחת מאלו שרכש, לפי בחירתו, ובלבד ודירה זו עונה לשאר התנאים הקבועים בהגדרת "דירת מגורים יחידה" שבסעיף.

2. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה –

במצב שבו קיימים מספר בעלים בדירת מגורים (אשר אינם משתייכים לאותו תא משפחתי) ואחד מהבעלים מעוניין להגדיל את חלקו באותה הדירה באמצעות רכישת חלקיהם של הבעלים האחרים, כולם או חלקם ובמידה ולרוכש אין דירת מגורים אחרת, יראו את החלקים הנרכשים כ"דירה יחידה".

3. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה –

מצב שבו בשל צרכי תא משפחתי נדרשת הרחבת דירתו היחידה של התא המשפחתי ולשם כך רוכשים דירה נוספת הצמודה בקיר משותף לדירה הקיימת. פורצים את הקיר המשותף ומתאימים את הדירה החדשה לשימוש בשלמות ובחטיבה אחת כדירת מגורים אחת יחד עם הדירה המקורית. במקרה זה  תחשב הרכישה כ"דירת מגורים יחידה".

4.  מענין לראות כי בהוראה המקלה אין התייחסות למצבים אחרים. כך למשל: לפנינו מר פלוני אשר לו  10% בחמש דירות במקומות שונים ברחבי הארץ. מר פלוני בא לרכוש דירת מגורים אחרת. האם דירה זו הינה בגדר דירה יחידה? לדעתי התשובה לכך חיובית. לעומת זאת אם היה בעלים במושעא של מספר דירות באותו בנין, הרי לטעמי יש לראות בו כבר כבעלים של דירה שכן אם נסכום את הבעלויות החלקיות נגיע לבעלות בדירה ויותר.

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן