ניוזלטר מס' 3 – שאלות ותשובות בנושא הרפורמה

להלן שורה של שאלות שנשאלתי בעת האחרונה בעניין הרפורמה במיסוי דירות מגורים במסגרת פגישות יעוץ שקיימתי וערבי העיון. כמובן התשובות הינן לפי מיטב הבנתי ודעתי בלבד ואינן מחייבות את רשות המיסים.

שאלה: האם הדרישה של החזקה בת 18 חודשים לצורך שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(2) נכנסת לתוקף רק בתקופת המעבר?

תשובה: לדעתי דרישה זו הינה ביחס לכל מכירה החל מיום 1/1/14 כאשר מונים ממועד זה כלפיי מטה (אחורה).

שאלה: האם כאשר מדובר ברוכש מקבלן ("דירה על הניר") מונים את התקופה ממועד קבלת טופס 4 או ממועד ביצוע פרוטוקול המסירה של הדירה?

תשובה: מיום שהדירה עונה על התנאי של דירת מגורים ע"פ המבחן האובייקטיבי – משמע טופס 4. נאמר בסעיף: "מיום שהיתה לדירת מגורים".

שאלה: האם הדרישה הזו חלה גם על רוכשי דירות יד שניה? אם כן, האם מונים את התקופה ממועד החתימה על הסכם הרכישה או ממועד מסירת החזקה?

תשובה: נאמר בסעיף: "והמוכר הוא בעל הזכות…" – משמע מיום שחתם על הסכם הרכישה.

שאלה: האם התקופה שבה הדירה מושכרת נמנית בתקופה זו של חזקה בידי המוכר או לא? אם לא, האם יש צורך ב – 18 חודשים רצופים?

תשובה: התניה של "דירת מגורים מזכה" חלה כל העת.

שאלה: ממתי מתבטל הפטור לתושבי חו"ל על מס רכישה?

תשובה: סעיף 9 בנוסח החדש שלו עושה את האבחנה החל מיום 1/8/13.

שאלה: האם הוראת המעבר הרביעית (סעיף 44(ד)(1)) חלה גם במצב בו למוכר דירה היו ביום 1/1/14 שתי דירות – האחת דירת מגורים "רגילה" והשניה – התקבלה בירושה ועומדת בתנאי הפטור של סעיף 49ב(5)(א) ו – (ב)?

תשובה: אין מגבלה. סעיף 44ד(2) לא בולם פטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק, אלא רק לפי סעיף 49ב(2) לחוק.

שאלה: האם בעת ביצוע החישוב הלינארי אחוז המס לאחר 1/1/14 יהיה אחוז מס משוקלל בהתחשב ביום הרכישה, או 25%?

תשובה: שיעור מס על השבח הריאלי יהיה בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודת מס הכנסה עד 25%.

שאלה: האם כאשר אדם רכש מגרש ורק לאחר שנים בנה בית מגורים בעת קביעת השבח הלינארי תקופת הזמן תמנה מיום קבלת טופס 4, או מיום רכישת המגרש?

תשובה: למיטב הבנתי מיום קבלת טופס 4. יוער כי במסגרת ערבי עיון שקיימנו נציגי רשויות המס חזרו על אמירה זו. בכל מקרה נמתין לראות את עמדתם במסגרת חוזר מקצועי אשר סביר שיראה אור בחודש דצמבר הקרוב.

שאלה: האם סעיף 49ב(5) לחוק אשר מעניק פטור בדירת ירושה ממשיך לחול גם על תושבי חוץ?

תשובה: ביטול הפטור לתושבי חוץ הינו החל מ-1.1.2014 (מותנה בתנאים). לדעתי מניסוח החוק ביטול הפטור הינו גם ביחס לדירות העונות לפטור מכוח סעיף 49ב(5) לחוק. מכאן לדעתי לתושבי חוץ כדאי לנצל את הפטור לפי סעיף 49ב(5) ככל שהם זכאים לו ביחס לדירה שירשו.

שאלה: ברכישת דירת מגורים החל מ1.8.2013 האם יש לצרף הצהרה מיוחדת על זהות הרוכש?

תשובה: לאור העובדה כי החל מ1.8.2013 רק תושב ישראל זכאי להקלה במס הרכישה במקרה של רכישת דירת מגורים יחידה יש לוודא את זהותו. לכן יש לצרף למש"ח את טופס 7912 – הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה ( טופס חדש!).

לתשומת ליבכם – אנו מקיימים ערב שביעי במספר ( ואחרון!) ב21.10.2013 ובו לימוד מתודי (שיטת "צעד אחר צעד") של הרפורמה. לאלה שלא הספיקו ליטול חלק באחד הערבים הקודמים אני ממליץ בחום להגיע.

לחצו על הפסקה המסומנת, לפרטים והרשמה.

 

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן