Uncategorized

ניוזלטר מספר 23

חברות וחברים שלום רב, רצ"ב עדכונים  נבחרים בתחום מיסוי המקרקעין, מס הכנסה ומע"מ והכל מן התקופה האחרונה. לצד הסקירה הקצרה של הדברים כמה מילים שלי לתשומת לבכם. מיסוי מקרקעין מס ריבוי דירות המועד האחרון לדווח ותשלם לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים ( חוק דירה שלישית) הוא עד סוף 31.7.17 (זאת לאחר שנדחה …

ניוזלטר מספר 23 Read More »

ניוזלטר מספר 22

חברות וחברים יקרים, הפעם אקדיש את המידעון הנוכחי לשינויי חקיקה צפויים וחשובים בתחום מס ערך מוסף. הרחבת גביית מע"מ ביחס למוכרי נכסי מקרקעין – לפני כשנתיים יצרה הנהלת מס ערך מוסף ממשק עם מיסוי מקרקעין ובו ביקשו רשימת מבצעי עסקאות מקרקעין בישראל לפי הקריטריונים הבאים: אנשים פרטיים שביצעו חמש ויותר עסקאות מכירה (דירות ונכסים אחרים) …

ניוזלטר מספר 22 Read More »

ניוזלטר מספר 21

חברות וחברים שלום רב, רצ"ב פסיקה, תיקוני חקיקה ועוד  נבחרים בתחום מיסוי המקרקעין, מס הכנסה ומע"מ והכל מן התקופה שבין 15/1/17- 15/3/17. לצד הסקירה הקצרה של הדברים כמה מילים שלי לתשומת לבכם. מס ערך מוסף ע"מ 10304-07-14 אי. פי. אף יזמות והשקעות בע"מ נ' מנהל מע"מ תל אביב המערערת העוסקת בנדל"ן רכשה בשנת 2006 את …

ניוזלטר מספר 21 Read More »

ניוזלטר מספר 20

חברות וחברים שלום רב, רצ"ב פסיקה בתחום מיסוי המקרקעין, מס הכנסה ומע"מ מן החודש האחרון לתקופה שבין 15.11.16-15.12.16. לצד הסקירה הקצרה של פסקי הדין כמה מילים שלי לתשומת לבכם. כמו כן בסוף הניוזליטר פרטים ביחס לערב עיון מיוחד לאור חוק ההסדרים החדש ורפורמות המס. מס הכנסה מענק אי תחרות – פסק דין בעניין טוביה פלדמן …

ניוזלטר מספר 20 Read More »

ניוזלטר מספר 19

מה כולל המידעון? האם מכירת נכס  על ידי "עוסק" בהכרח חייבת במס ערך מוסף? הוראת ביצוע חדשה של מס שבח בעקבות תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין. תאונת מס בעקבות הרפורמה במיסוי מקרקעין. טופס חדש מס' 1345 – חובת דיווח על קבלת חוות דעת משפטית. האם מכירת נכס מקרקעין על ידי "עוסק" בהכרח חייבת במס …

ניוזלטר מספר 19 Read More »

ניוזלטר מספר 18

מה כולל המידעון הפעם? פקיד השומה בודק הכנסות עורכי הדין גילוי מרצון במיסוי מקרקעין. מימוש ערבות בנקאית בעסקת קומבינציה. מכירת מקרקעין בשטחים- חייבת במס.   לאור השגשוג בתחום הנדל"ן פקיד השומה בודק הכנסות עורכי הדין השגשוג בתחום המקרקעין בשנים האחרונות לא פסח גם על עורכי הדין. לאו דווקא אלה אשר עוסקים בתחום ו/או בתחומים משיקים, …

ניוזלטר מספר 18 Read More »

ניוזלטר מספר 17

מה כולל המידעון הפעם? כיצד לשלם מס רכישה מופחת ברכישת בית מגורים צמוד קרקע? מכירת קרקע במס שבח בשעור של 25% בלבד לאור התמריץ החדש. מיסוי תמורה בגין סיחור אופציה יחודית. מס רכישה שיוטל ברכישת בית פרטי המיועד להריסה ככלל עורכי הדין מייחסים זמן וחשיבות רבה לסוגית הפטור ממס שבח כאשר אדם מוכר את בית …

ניוזלטר מספר 17 Read More »

ניוזלטר מספר 16

חברים וחברות שלום רב, בשבוע שעבר נכחתי בהרצאה שנשא מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר. במסגרת ההרצאה סקר הלה את 2014 אך גם את המגמות הצפויות במהלך 2015. אשמח להביא בפניכם מספר רשמים שלי מן האירוע אשר כדאי לתת עליהם את הדעת. הטלת מס על דמי שכירות – אשר סקר את תיקון מס' 76 …

ניוזלטר מספר 16 Read More »

ניוזלטר מספר 15

מה בניוזליטר הפעם? חשיבות מילוי טופסי המש"ח. הלכת יגאל שלמי והשפעתה על הפטור במכירת דירת מגורים. מדוע צוואה הדדית הינה מלכודת מס עזבון? חשיבות הגילוי מרצון ביחס לנכסים ולא רק חשבונות בנק   חשיבות מילוי נכון של טופסי מס שבח והדיווח המקוון כרמ"ן הינה כרטסת מידע נדל"ן. הכרטסת הזו הינה למעשה מאגר הנתונים של כל …

ניוזלטר מספר 15 Read More »

ניוזלטר מספר 14

תיקון מטיב לעסקאות תמ"א 38 תיקון מס' 47 לחוק מע"מ אושר בכנסת ביום 17.11.14 ומהווה זריקת עיבוד משמעותית לעסקאות תמ"א 38 חיזוק או הריסה ובנייה. עד היום בעסקאות תמ"א חיזוק מכוח היות אלו "עסקאות נטו" ( משמע כל עלויות המס על היזם) נאלץ היזם  מחד "ליהנות" מפטור ממע"מ בגין שירותי החיזוק והשיפוץ שהעניק, אך מאידך …

ניוזלטר מספר 14 Read More »

גלילה למעלה

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן